Daha iyi işitme beyinde başlar

Beyniniz, kullanacağınız işitme çözümünde en önemli rolü oynar. Nedenini ise burada okuyabilirsiniz.

Beyninizi daha az yorarak daha iyi işitmenizi sağlayacak bir yol olsaydı nasıl olurdu?

Hiç kendinize “Yeterince konsantre olduğum zaman iyi işitebiliyorum” dediğiniz oldu mu? Veya “İşitme cihazlarım iyi, sadece onları kullanırken çabucak yoruluveriyorum” dediğiniz?

Eğer beyninize işleyebileceği doğru sesler iletilmiyorsa, duyulanlardan anlam çıkarabilmeniz ciddi efor harcamanızı gerektirir. BrainHearing™ ile beyne ortamdaki tüm sesler iletilir ve beyin en önemli ses kaynaklarına odaklanabilir. BrainHearing sadece bir teknoloji veya ürün özelliği değildir. Brainhearing, işitme işleminin nasıl çalıştığının ve beynin seslere nasıl anlam verdiğinin temel anlayışından yola çıkar.

Duymak düşünmektir

Bizler beyinlerimizle duyarız, kulaklarımızla değil. Duymak ve özellikle konuşulanları anlamak, bilişsel bir süreçtir, mekanik değil.

Kulaklar sesleri alır ve beyin alınan sesleri işleyerek anlamlı hâle getirir. Bazı seslerin eksik olması durumunda beyin boşlukları doldurmaya çalışır; ancak bu, genelde zor ve yorucu bir işlemdir. İyi işitebilmek, sadece seslerin yeterince yüksek olmasına bağlı değildir. İyi işitebilmek, duyulan seslerin beyin tarafından anlaşılmasını gerektirir. İşitme konusundaki “önce kulak” şeklindeki yaklaşımımızı, bu nedenle “önce beyin” olarak değiştirdik.

BrainHearing’in size
sağlayacağı fayda budur

BrainHearing ile yaşamınızdaki sesler daha anlamlı olur.

BrainHearing’in temelinde yatan felsefe, ses seviyesini yükselterek beyni aşırı yüklemek yerine, beyinin sesten anlam çıkarabilmesi için ona gerekli koşulları sağlayarak beyni desteklemektir. Bu, beyne binen yükü (bilişsel yük) hafifletir ve daha az yorulmanızı sağlar. Ayrıca, sadece tek bir ses kaynağını güçlendirmek yerine daha doğal ve keyifli bir ses ortamı sunar.

 

Çocuklar için BrainHearing’in yarattığı fark

Konuşma dilini geliştirebilmesi için, çocuğunuza mümkün olan en dolu ses spektrumunun ve en eksiksiz ve net ses sinyalinin sağlanabilmesi gerekir. Oticon’un Sensei ve Sensei Super Power işitme cihazlarımıza dâhil edilmiş güçlü “Çocuklar için BrainHearing” teknolojilerimiz, işitme kaybı olan çocukların çok sayıda bilişsel becerilerinin gelişimini destekler. 

Oticon’un BrainHearing teknolojisi, çocuğunuzu ihtiyaçlarına gelişiminin her aşamasında cevap veren tutarlı bir ses işletim süreci sağlar. Çocuğunuzun iletişim becerileri geliştikçe, bu gelişmeler okul performansı, sosyal ilişkileri ve kendine güven hissi gibi çocuğun yaşamında birçok alanı olumlu yönde etkileyebilir.

 

BrainHearing işitme şeklinizi dönüştürüyor 

Bir kulağından girip beynimize ulaştığı zaman, beyin sese anlam verebilmek için dört temel işlem yürütür.

BrainHearing, beyninizi bu işlemlerde desteklemesi için geliştirildi:

  1. Yön bulma: Her iki kulaktan faydalanarak sesin geldiği konumu saptama
  2. Ayırma: Ses kaynaklarını ayırt etme
  3. Odaklanma: Önem taşıyan sese odaklanma
  4. Tanıma: Sesin kaynağını tanıma ve sesten anlam çıkarma 

 

Tüm bu işlemler beyinde aynı anda gerçekleşir.

BrainHearing teknolojisi, duyduğunuz seslere çevrenizden koparmadan anlam kazandırmada beyne yardımcı olur. Oticon’un ürün portföyünde geniş çaplı olarak sunulan BrainHearing, çeşitli yenilikçi özellikler tarafından desteklenir.

Oticon Opn™ ile BrainHearing’i bir üst seviyeye taşıyın

Geleneksel işitme cihazı teknolojileri, birden çok konuşmacıyı içeren karmaşık dinleme ortamlarında başarısız kalıyor. Ses kaynakları çok sayıda, dinamik ve öngörülemez olduğu zamanlarda, sadece önden gelen konuşma ya odaklanır ve bunun dışında kalan tüm diğer sesleri keser. Bu nedenle beyin çevredeki ortamı algılayabilmesi için gerekli bilgileri alamaz ve işitme cihazını kullanan kişi doğal bir şekilde odaklanamaz ve dikkatini çeşitli yerlere veremez.

BrainHearing ürün portföyümüze yeni katılan Oticon Opn, beynin seslere anlam verme yetisini destekleyebilecek kadar hızlı ve hassas olup, karmaşık ortamlarda bile birden çok konuşmacıya aynı anda odaklanılabilmesini sağlar. Beyne daha iyi koşullar sağlayan Oticon Opn, dinleme deneyimini geliştirir, dinleme gayretini azaltır, konuşmaları anlama yetisini güçlendirir ve birden çok kişiyle aktif sohbete katılabilme becerinizi geliştirir.

 

İşitme cihazları beyini sağlıklı tutmada yardımcı olur

İşitme cihazlarının aktif kullanımı, işitme engelli kişilerin sosyal aktivitelere katılımını kolaylaştırır. Sosyal aktiviteler beyni uyarır ve bu sayede bilişsel becerilerde azalma riskini düşürür.

Bordeaux Üniversitesi profesörlerinden Hélène Amieva, “İşitme engelliliğine karşı önlem almak için hiçbir zaman çok geç değildir. Ancak, işitme engelini ne kadar erken tedavi edersiniz, bilişsel becerileriniz için de o kadar iyi olur” diyor.

BrainHearing’i kendi beyninizle deneyimleyin

Kelimeler ancak bu kadarını ifade edebilir. BrainHearing’in farkını anlayabilmeniz için, onu kendi beyninizle deneyimlemelisiniz. İşitme uzmanınızdan size BrainHearing teknolojisi ile geliştirilmiş Oticon işitme cihazı uygulamasını isteyin ve bırakın kararı beyniniz versin.